Slik skal Venezia reddes

Arbeidet har allerede holdt på i lang tid og har ufattelige dimmensjoner. Her skal bygges en kunstig øy og lagunen skal kunne isoleres mer eller mindre fra Adriaterhavet.

Veenzia sluser

ny øyAlt for å redde en av verdens underligste byer. Så vidt jeg har klart å bringe på det rene, kom ideen til det enorme prosjektet i 1989, men styresmaktene gikk inn for en eksperimentell løsning i 70-årene . Byggestart var i 2003. Venezias problem er vann. Hele sumpområdet var en gang ingenting, så har elvene dratt med seg den fine sanden milevis og etterlatt den seg i lagunen.
Nå vil havet ha sanden tilbake.
I løpet Venezia regner man på hvor ofte tidevannet stiger høyere enn 110 centimeter. Tidligere skjedde dette to ganger i løpet av en tiårsperiode. Nå skjer det 50 ganger i løpet av den samme tiden. Dette er med på å øke presset for å forsøke å redde den relativt lille byen i lagunen.
Sikring mot landI hovedsak skal det bygges tre porter som ved behov kan reise seg fra havbunnen og rett og slett sperre tidevannet ute.  På dette viset kan man hindre det som skjedde den 4. november 1966. Nemlig at store deler av byen ble dekket av en meter med havvann.

Men jobben er vanskelig. For å gjøre det ytterligere problematisk er vannstanden økt med 23 centimeter.
Arbeidet er enormt. Dette du ser her, er en av tre enorme havporter. I prinsippet har lagunen tre innganger. Denne er Lido inngangen, lenger syd finnes Malamocco og Chioggia.
De enorme havportene ligger i hvilestilling nede på havbunnen. Når det blir varslet en tidevannsøkning på 110 centimeter,

Slusene

Kunstig øypresser trykkluft ut vannet slik at portene stiger og reiser seg. På sitt høyeste skal de klare å holde unna en økning i vannstanden på 200 centimeter. Straks faren er over og tidevannet går tilbake, pumpes på nytt vann inn i portene slik at de sakte, men sikkert slipper seg ned til bunnivå igjen.
Arbeidet høres kanskje enkelt ut, men det er definitivt ikke. Landkanten inn mot for eksempel Punta Sabbioni som disse bildene er hentet fra, er sand. Fint pulver som lett lar seg stjele med kraften fra tidevann og bølger.  Mye av arbeidet er nettopp å hente stein og bygge opp kanten mot lagunen.
Bildene jeg har tatt av informasjonsplakatene over, har du ferjeleiet Punta Sabbioni midt i den røde sirkelen. Midt ute i vannet med Sant' Erasmo i bakgrunn, bygges det en kunstig øy. Det er den du ser på bildet under kartet. Dette er fordi det skal bygges to innganger her. Hovedårsaken til det er ulike dybder. På øya som er i ferd med å dukke opp, skal kontrollen og så vidt jeg har forstått deler av drivverket til porteneslusene bygges opp.

.
Det er ikke vanskelig å forstå at Venezia og laguneøyene er svært sårbare for stigninger i vannstand, men det er heller ikke vanskelig å forstå at dette området har en primær inntektskilde. Nemlig turister. Og turister er neppe interessert i å se på steinhauger midt i sandoasen innerst i Adraiaterhavet. Derfor hviler det nok en tung bør på italienerne. Nemlig at anlegget må pyntes vakkert. Dette arbeidet er i stor grad i gang parallelt med det enrome sluseprosjektet.


Innerst inn mot Punta Sabbioni blir det også bygget en nødhavn for fritidsfartøy mindre nyttefartøy.Disse vil også få sin egen sluse og port ut i havet mens havportene stenger tidevannet ute. Andre steder i lagunen vil det også bli bygd sluser som kan lose større båter ut mens barrikaden er i bruk.

Se også:

Temmingen av havet fortsetter

Fyret ytterst på den siste skanse