Moses forsetter kampen om Venezia

Kampen om for å redde Veniza fortsetter! I 2013 er det nå ett år igjen til dette gigantiske sluseanlegget skal bli ferdig. Jeg har allerede fulgt det i fire år: Et stort byggverk for å redde uerstattelige byggverk. Nemlig hele Venezia.

MosesMidtpaa

 MosesLidoMosesPuntaSabbioniFremdeles kiler det i magen når jeg ser de gigantiske byggverkene. I 2009 var det knapt noe som lignet på noe i det hele tatt, men nå er det hele Den nye øya bygget. Nå kommer sluseportene nærmere!

Nå har byggingen kommet så langt at det gir en mening når du ser på konstruksjonene ute i gapet. Alt skal være ferdig i løpet av 2014, disse bildene er tatt 2012.

Den kunstige øya er for å begrense åpningen mellom Punta Sabbioni og Lido di Venezia. Tilsvarende er det bygd sluser to steder til lenger sør i lagunen. Den siste ved fiskerbyen Chioggia og ved Malamocco midt i.

MoseIMidtenSluseBetongMålet er å stenge lagunen når vannet reiser seg høyere enn 1,1 meter. Opp til 3 meters høyde skal sluseportene holde unna. Mens de hviler, ligger de på havbunnen, fylt med vann. Når værvarslinga melder fare for høyvann, pumpes luft inn i slusene slik at vannet blir fortrengt ut og portene reiser seg. Da skal de klare å holde en barriere som redder denne vakre byen.

For å gi en liten pekepinn på hvor stort byggverket er, så kan det fortelles at i akkurat dette gapet du ser her skal det bygges 21 porter som hver er 2 meter brede - og mer enn 18 meter høye. Tilsammen skal det bygges 78 slike sluseporter som sammen skal holde tidevannet ute.

Sluseanlegget kalles "Mose" som er den italienske varianten av Moses. Slik Moses delte Rødehavet deler denne Moses lagunen...

Se tidligere artikler:

 

Slik skal Venezia reddes

Temmingen av havet fortsetter

Fyret ytterst på siste skanse