Lidelse hvert 10.år

Her skal du sitte om du kommer på Pasjonsspillet i Oberrammergau! Bildet er tatt i juni 2009 mens oppussingen av det gamle teateret var i full gang.

PasjonsspilletPasjons
Alt begynner utenfor teateret, med Jesus inntog palmesøndag.  Bakgrunnen til alt er at det midt i 30 årskrigen raste en pest i Europa. Innbyggerne i Oberammergau var isolerte og ba om å bli skånet for pesten. Mens naboområder ble lagt øde, gikk den lille landsbyen klar. Som takk for å ha blitt spart, har byen pålagt seg selv å spille hvert tiende år.
Historien er mer utrolig enn det. For å bli godkjent som skuespiller eller statist, må du være en ekte  Oberammergauer. Folketallet er cirka 5 000, og spillet krever halvparten.  Om du ikke er innfødt, blir du godkjent som innfødt etter å ha bodd på stedet i 20 år.
Allerede høsten 2008 ble skuespillerne valgt utPasjonsspillet. Etter den tid har mennene i byen fått lenger og lenger hår mens skjegget har grodd. For her godtas ingenting juks. Det skal være ekte.
Og mens skuespillerne forbereder seg i halvannet år, strømmer turistene til byen.  Du kan besøke teateret og få guidet tur, både på engelsk og tysk.  Da får du en rundtur mellom rommene som oppbevarer kulisser og kostymer. Til og med de enorme korsene med juksenagler til å stå på for Jesus som blir korsfestet mot slutten av spillet. Så kommer oppstandelsen...Pasjonsteateret
Nytt i 2010 er at spillet er delt i to på ettermiddagen. Det er en flere timers pause før spillet tas opp igjen og ikke avsluttes før klokka er blitt 22.30. Selve scenen er åpen uten tak, mens publikum har tak over hodet.
Hvis du skulle ha blitt en smule interessert etter å ha sett disse sider, kan du finne ut mer om her.

Neste gang det spilles er i 2020.