Bygg platting til vogna

Slik begynte det en vårdag i 2010. Plattingen på bildet er sliten, det er lenge siden det siste verset ble sunget. Dermed så var det intet annet å gjøre enn å hente fram hammer og spiker. Men først brekkjern...

Platting startplatting oppsattDenne vogna står i Kragerø, hvor gammel plattingen er, er uvisst. Dessuten finnes den ikke mer. Den nye ble laget på nøyaktig samme mål, på nøyaktig samme plass og nøyaktig tilpasset akkurat det teltet som skal stå akkurat her.

For spesielt interesserte er vogna på bildet en Hobby 535 fra midten av 80-tallet.

Dette er ingen gjør-det-selv reportasje. men en dokumentasjon på hvordan akkurat denne er laget.


Platting detaljPå bakken under plattingen er det sand over fjell, slik at det er begrenset hvor mye dette kan bevege seg. Massen under ble rusket litt opp for at det skulle bli enklere å legge rammen på vogna. Oppmålingen av ramma gikk det med en del tid til, slik at vi var sikre på at teltet skulle passe akkurat slik som på den gamle plattingen.


Snekkermannen er Bjørn....

Først og fremst skal dette være i vater, derfor ble det også brukt en del tid på å justere alt slik at det ble liggende i vater. Her er det lagt inn tverrliggere - spikerslag - for hver halve meter. Spikerslagene er i cirka 2"x4".

PlattingRammen er gjort enkel, og justeringene er rett og slett med terassebord og litt småtteri. Ganske sikkert finnes det bedre løsninger som vil vare lenger, men dette fungerer bra nok..


Platting tettesPlutselig ble den ferdig...

Platting ferdigDen skarpe leser vil se at det er en liten bøy i den høyre siden av den første plattingen, det er er rett og slett for å være sikker på å få vannet unna. Den gamle plattingen ble nemlig i sin tid justert på grunn av problemer med vann inn i teltet. Og for å være sikker ble det gjort på denne måten.

Etter denne plattingen, kom tiden til å lage en til, når vi først hadde øvet.
Plattingen her er laget på lik måte, men denne skal kun være under en pavilliong og ikke under et telt. Her er underlaget jord på toppen av sandgrunn.

Dimensjonene er lik, med terasseplank i 12 centimeters bredde og spikerslag for hver halve meter. Det skal vissnok være tilstrekkelig med hver 60 cm når denne dimensjonen brukes, men for å være sikker på at det ikke svikter, er det lagt hver halve meter.

Siiden den gamle plattingen som lå her måtte klippes, besluttet vi å legge på duk i hvert "rom" slik du ser på det neste bildet. Her har vi lagt fiberduk, lik den som brukes på vei, men det meste som stenger for lyset kan ganske visst brukes.

Helt til slutt blir det seende slik ut. Bordene er lagt inntil hverandre, siden bordene er våte. Dette vil trekke seg litt sammen slik at det blir en spalte mellom hvert bord.

Dimensjonene på plattingen er 3,10 bred og 4,5 meter lang.